SALA GAME EN İYİ ÇOK DİLLİ ÇEVRİMİÇİ OYUN TOPLULUĞU.

Accord

 1. Kullanım Şartlarının Konusu Geçerlilik Alanı

  a. SalaGame Online-oyunları ve diğer hizmet tekliflerini sahip olduğu teknik ve işletme olanakları kapsamında yıllık % 90,0 kullanılabilirlik ortalaması ile sunmaktadır. Buna Online-oyunların ve diğer hizmetlerin kullanımı esnasında zorunlu teknik nedenlerden veya gerekli bakım çalışmalarından dolayı kesilen veya engellenen, bu sözleşmenin şartlarından dolayı SalaGame’in sorumlu olmadığı zamanlar dahil değildir.

  b. Online-oyunlar ve diğer hizmetler sürekli olarak SalaGame tarafından daha da geliştirilmekte, güncelleştirilmekte ve uyarlanmaktadır. Buna göre kullanıcı sadece ilgili güncel metinde söz konusu olan Online-oyuna veya diğer hizmetlere katılma imkanına sahip olur.

  c. SalaGame tarafından sunulan Online-oyunlar ve diğer hizmetler sadece eğlence amaçlıdır. Alım veya ticari amaç doğrultusunda kullanılması yasaktır.

  d. Kullanıcı, kullanmakta olduğu program ve donanımın güncelliği ve uygunluğu hususundan bizzat sorumludur.

  e. Bu kullanım koşullarına ek olarak, mevcut olması halinde ilgili Online-oyun için geçerli olan oyun kuralları da geçerlidir. Bu kullanım koşulları ile oyun kuralları arasında çelişkilerin söz konusu olması durumunda, bu kullanım koşullarının hükümleri öncelikli olacaktır. Bunun dışında her bir Online-oyun, Online-oyunların özel versiyonları ve/veya unsurları ve SalaGame internet sayfalarındaki her ber hizmet teklifi için özel kullanım koşulları geçerlidir. Bu hususta kullanıcı ilgili teklifi kullanmaya başlamadan evvel uygun şekilde bilgilendirilir.

  f. Kullanıcı her bir Online-oyunda ve diğer hizmetlerde, SalaGame sözleşme ortağından hizmet alma olanağına sahiptir. Bu durumda kullanıcı ve SalaGame’in ilgili sözleşme ortağı arasında özel bir sözleşme yapılır. Kullanıcı, sözleşme yapılmadan evvel bu hususta uygun şekilde bilgilendirilir.

  g. Kullanıcının bu hükümlerden farklılık arz eden düzenlemeleri veya Genel İş Şartları, sadece geçerliliği önceden SalaGame tarafından yazılı olarak onaylanmış olması halinde uygulanır.

 2. Sözleşmenin yapılması

  a. SalaGame tarafından sunulan Online-oyunları ve diğer hizmet tekliflerini kullanabilmek için gerekli olan koşul, kullanıcının kaydının yapılmasıdır.

  b. Sadece hakiki kişilerin kayıt yapmasına izin verilmektedir. Kullanıcı olarak sadece münferit kişiler kabul edilir (grup, aile, eş v.s. kabul edilmez). Kullanıcının reşit olmayan bir kişi olması halinde, kullanıcı kayıt talebini gönderirken, kanuni temsilcisi tarafından verilmiş geçerli bir onayın da mevcut olduğunu teyit edecektir.

  c. Kullanıcı, kaydını yaparken bir oyuncu adı ve kendi adına kayıtlı olan bir E-Mail adresi verecektir. Kullanıcı belli bir kullanıcı adının verilmesini talep edemez. Kullanıcı adı üçüncü kişilerin haklarını ihlal edemez ve iyi gelenekleri bozacak şekilde olamaz. Bunun dışında oyuncu adı olarak e-mail adresi veya internet adresi seçilemez. Kullanıcı, kayıt esnasında SalaGame’e vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmektedir.

  d. Kayıt şahsen yapılır. Üçüncü kişiler tarafından, bilhassa ticari olarak çeşitli telefon hizmetleri sunucularında münferit kişilerin kaydını yapan üçüncü kişiler (kayıt hizmetleri veya kayıt servisleri) tarafından kayıt yapılamaz.

  e. Kayıt talebinin kabulü, SalaGame portalinde ve Online-oyunlar sayfalarında E-Mail ile gönderilen kabul onayı ile gerçekleşir. Bu durumda SalaGame kullanıcıyı ve oyuncu hesabını aktifleştirme linkini seçmek suretiyle açar. SalaGame tarafından onaylanması veya kullanımın açılması ile birlikte, SalaGame ve kullanıcı arasında bu hükümler altında belirsiz süreli bir sözleşme gerçekleştirilmiş olur. Bazı durumlarda kayıt işlemi bundan farklı olabilir, ancak bu hususta kullanıcı uygun şekilde bilgilendirilir.

  f. Kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra, kullanıcı bir kullanıcı hesabı („user account“) açar ve kullanıcı bu hesabı kendi başına idare edebilir. Kullanıcı, bir kullanıcı hesabını hem SalaGame portalinde, hem de ilgili Online-oyun sayfasında açabilir. SalaGame portalinde açılan kullanıcı hesabı kullanıcı tarafından, SalaGame’in SalaGame portali ile linklenmiş tüm diğer Online-oyunları için de kullanılabilir. Tam tersi olarak da, bir Online-oyunlar sayfasında açılmış olan bir kullanıcı hesabı, başka Online-oyunlarında kullanılamaz.

  g. Kullanıcı hesabı, SalaGame’in kesin onayı olmakısızın devredilemez.

  h. Kayıt olma ve kullanıma açma hakkı bulunmaz. Browser oyunlarında bir kullanıcı, her bir oyun turunda (Örneğin; dünya, universum v.s.) sadece bir kere kaydolabilir. Eğer bir kullanıcının bu tür bir oyun turu için daha önceden bir kez kaydı yapılmış ise, kullanıcı mevcut olan kaydı devam ettiği sürece, mesela başka veya değiştirilmiş kişisel bilgiler vererek, aynı oyun turu için başka bir kayıt yaptıramaz.

 3. Feshetme hususunda bigiler

  a. Feshetme hakkı: Sözleşme beyanınızı hiçbir neden belirtmeksizin 14 gün içerisinde metin formatında (örneğin; mektup, faks, e-posta) iptal edebilirsiniz. Feshetme süresini korumak açısından, iptal isteminin zamanından gönderilmesi yeterlidir. İptal isteminin ulaştırılması gereken adres SalaGame websitesinde bize ulaşın sayfası altında bulunmaktadır.

  b. Fesih sonuçları: Etkin bir şekilde feshin gerçekleştirilmesi halinde, karşılıklı olarak alınmış olan hizmetler geri verilir ve varsa alınan menfaatler (örneğin faizler) iade edilir. Alınmış olan hizmeti tamamen veya kısmen iade edemez ya da sadece kötüleşmiş bir durumda iade edebilirseniz, o durumda mümkün ise, bize bunun değerini tazmin etmeniz gerekir. Ödemelerin iadesi yükümlülükleri 30 gün içerisinde yerine getirilir. Bu süre sizin için iptal beyanını göndermeniz ile birlikte, bizim için ise, bu beyanın elimize ulaşması ile birlikte başlar.

  c. Özel Açıklamalar: Feshetme hakkını kullanmadan önce, sözleşmenin gereği her iki tarafın ifadeleri uyarınca tamamiyle yerine getirildiği takdirde, feshetme hakkınız zamanından önce biter.

 4. Kullanıcının genel yükümlülükleri

  a. Kullanıcı Bilgileri Kullanıcı, kayıt kapsamında vermiş olan bilgilerinde ileride olabilecek tüm değişiklikleri, bilhassa E-Mail adresinde olacak olan değişikliği SalaGame’e derhal bildirmeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı, talep edilmesi halinde SalaGame’e bilgilerinin doğruluğunu onaylamakla yükümlüdür.

  b. Kullanıcı, Giriş bilgilerini ve tüm parola ve şifreleri gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Giriş bilgilerini sadece SalaGame tarafından işletilen internet sayfalarına girebilir.

  c. “Giriş bilgileri” veya “Parola ve Şifre” terimleri altından, kullanıcıyı doğrulamak ve üçüncü kişiler tarafından yetkisiz kullanımları önlemek için kullanılan tüm sıralı harfler ve/veya işaretler ve/veya rakamlar anlaşılmaktadır. Şifre, oyuncu adı ile aynı olmamalı, rakam ve harflerin kombinasyonundan oluşmalıdır.

  d. Kullanıcı, Giriş bilgilerini ve tüm parola ve şifreleri yetkisiz üçüncü kişilerin müdahalesine karşı korumakla yükümlüdür.

  e. Kullanıcının, üçüncü kişilerin bu bilgilere yetkisiz olarak ulaşmış olduğu veya ulaşmış olabileceği yönünde şüphe duymasına yol açan bir nedenin var olması durumunda, SalaGame durumdan derhal haberdar edilmeli ve bilgileri değiştirilmeli veya SalaGame tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. SalaGame bu durumda veya SalaGame’in bilgilerin istismar edildiğine dair bir dayanağının mevcut olması halinde, kullanıcının giriş hakkını geçici olarak bloke etme hakkı mevcuttur. Bilgilerin istismar edildiği yönündeki şüphenin giderilmesinin ardından, kullanıcının bloke edilen kullanımı tekrar açılır.

  f. Kullanıcı hiçbir durumda, oyun kurallarının öngördüğü bir istisnai durum yoksa, başka bir kullanıcının Giriş bilgilerini kullanamaz.

  g. SalaGame internet sayfalarının ve internet içeriklerinin kullanımı

  h. SalaGame internet sayfaları, SalaGame veya üçüncü kişiler lehine marka hukuku, telif hakkı ve başka bir şekilde koruma altına olan her tür içeriğe sahiptir. Eğer bu kullanım şartları kapsamında net bir şekilde müsaade edilmemiş ise, kullanıcı SalaGame internet sayfalarını veya bu hususta hazırlanmış olan içerikleri veya bunun münferit kısımlarını çoğaltma, yayma, alenen yayınlama, bunlarla reklam yapma veya bunları sözleşme ile mutabık kalınmış olan amacın tersine kullanma yetkisine sahip değildir. Sadece Browsing amaçlı olarak teknik koşula dayalı çoğaltma, ayrıca sadece özel amaçlı kullanım için sürekli olarak çoğaltılmasına izin verilmektedir. Telif hakkı açıklamaları ve marka adları değiştirilemez ve gizlenemez veya kaldırılamaz.

  i. “İçerikler” terimi altından SalaGame’in kendi internet sayfasında sunulmuş olan tüm bilgiler, resimler, metinler, grafikler, müzik parçaları, sesler, sis dizileri, videolar, programlar ve yazılım kodları, ve diğer bilgiler anlaşılmaktadır. “İçerikler” terimi altından, bilhassa indirilmek üzere sunulmuş olan tüm hizmet teklifleri de anlaşılmaktadır.

  j. Kullanıcı, tüm SalaGame internet sayfalarının veya burada sunulan münferit servis ve hizmetlerin fonksiyon şeklini tehlikeye sokan veya bozacak hiçbir şey yapmamayı, ayrıca kullanıcının giriş hakkı bulunmadığı bilgilere erişmemeyi taahhüt etmektedir. Şu anda hazır bulunan içeriklere erişim, sadece tek bir şekilde gerçekleşebilir, bu da SalaGame internet sayfalarının ve içeriklerinin kullanımının diğer kullanıcılar tarafından zedelenmemesi ile olur. Alıcının donanımını veya yazımını etkileyecek olan bilgilerin veya yazılımların gönderilmesine izin verilmemektedir.

  k. SalaGame internet sayfalarının ticari, bilhassa reklam amaçlı olarak kullanılması, SalaGame’in kesinlikle önceden verilmiş olan yazılı onayını gerektirmektedir.

  l. Kullanıcı, SalaGame internet sayfalarındaki içerikleri yayınlama hakkına sahip değildir.

  m. SalaGame internet sayfalarının kullanıcının gerçek IP-adresini gizleyen anonimleştirme hizmetleri yoluyla kullanılmasına izin verilmemektedir.

  n. Linkler: SalaGame internet sayfasına, sadece çaprazlama referans amacı taşımayan linklerin eklenmesi yasaktır. Ancak SalaGame bu izni iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. SalaGame internet sayfalarını veya bunların içeriklerini hiper link vasıtasıyla bir kısmi pencereye (Frame) bağlamak veya kısmi pencerede göstermek yasaktır.

  o. Client-yazılımlarını kullanma: SalaGame kullanıcılara – kullanabilmek için önceden bir Client-yazılımının yüklenmesinin gerekli olduğu tekliflerde (oyunlar dahil) – sadece (basit) SalaGame ’deki kaydının mevcut zamanı ile sınırlı olmayan Client-yazılımını yükleme ve kullanma hakkını verir. Client-yazılımının kullanıcı tarafından çoğaltılmasına, sadece yazılımın sözleşme gereğince öngörülen kullanımı için gerekli olduğu ölçüde izin verilmektedir. Yazılımın her türlü ticari amaçlı kullanımı yasaktır. Client-yazılımının değiştirilmesi, ayrıca verilen program kodunun başka kod şekillerine (geri derlenmesi) geri çevrilmesi, ayrıca yazılımın (Reverse-Engineering) çeşitli üretim kademelerine geri dönüştürülmesi, yasalar ile izin verilmediği sürece yasaktır.

 5. Online-oyunların kullanımı için özel şartlar

  a. Kullanıcı, bir Online-oyunun her bir oyun turuna (Örneğin; dünya, universum v.s.), oyun kuralları istisnai bir durum öngörmüyorsa sadece bir kullanıcı hesabı ile katılabilir. Birden fazla kullanıcı hesabının kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu multi kullanıcı hesapları SalaGame tarafından her zaman için kendi bağımsız takdirine göre silinebilir veya bloke edilebilir.

  b. Kullanıcının Online-oyunlara her türlü manipulasyon amaçlı müdahalesi yasaktır. Kullanıcı özellikle fonsiyonu veya oyunun seyrini bozabilecek önlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı, teknik kapasitelerin uygunsuz veya aşırı yüklenmesine neden olabilecektedbirler alamaz. Kullanıcının, oyun yönetimi tarafından genelleştirilmiş içerikleri bloke etmesine, üzerinden yazarak değiştirmesine veya modifize etmesine veya başka şekilde bozarak oyuna müdahale etmesine izin verilmemektedir.

  c. Bunun dışında kullanıcının, Online-oyuna (her bir internet sayfası da dahil olmak üzere) internet browser veya sunulan Client programı haricindeki başka programlarla erişmesi yasaktır. Bu özellikle Bots, ayrıca Tools olarak adlandırılıp, Webinterface’in yerine geçen veya geçecek olan hususlar için geçerlidir. Aynı şekilde, kullanıcıya birlikte oynadığı kişilere karşı avantaj sağlayan Scripte ve tamamen ya da kısmen otomatikleştirilmiş olan programlar da yasaktır. Bunların arasında Auto-Refresh-Fonksiyonları ve otomatikleştirilmiş işlem söz konusuysa internet browsers’in entegre edilmiş diğer mekanizmaları da yer almaktadır.

  d. Kullanıcı hiçbir koşulda şunları yapamaz: Cheats, Mods ve/veya Hacks oluşturma veya kullanma, ayrıca üçüncü kişiler tarafından üretilen Online-oyunların oyun serüvenini değiştiren diğer her türlü yazılımları kullanmak. “Datamining” imkanını sağlayan veya başka bir şekilde Online-oyunlar ile bağlantılı bilgileri yakalayan veya toplayan yazılımlar kullanmak. Online-oyunda kullanılan sanal eşyaları, Online-oyunlar dışında kullanmak, “gerçek” para ile satın almak veya satmak ya da takas etmek. Bu husus tüm çekinceleri, benzeri davranış biçimlerini veya etki olarak yukarıda belirtilen yasaklanmış davranış biçimi ile aynı etkiye sahip davranış biçimlerini de kapsamaktadır.

  e. Reklamı gizleyen önlemlerin kullanılması yasaktır. Bu hususta reklamın kasıtlı olarak gizlenmiş olduğu veya genel anlamda, Örneğin; Pop-Up-Blocker, metin esaslı browser veya benzeri hususların gösterilemiyor olması pek önem taşımaz.

  f. Giriş sadece ilgili Online-oyunun ana sayfası ve SalaGame portal sayfası üzerinden yapılabilir. Ayna anda ana sayfanın gösterilip gösterilmediğine bağlı olmaksızın, kullanıcı hesabının otomatik olarak açılmasına izin verilmemektedir.

  g. Online-oyunlarda devreye sokulmuş olan ve ücretsiz devredilmiş olan sanal eşyaların tüm hakları sadece SalaGame’e veya SalaGame tarafından yetkilendirilmiş olan sözleşme ortağına aittir. Bu kullanıcı tarafından sağlanmış olan sanal eşyalar için de geçerlidir. Kullanıcı, SalaGame’e kendisinin tedarik etmiş olduğu bu tür sanal eşyaların mekansal, zamansal ve içeriksel olarak kullanım hakkını sınırsız olarak vermektedir. Bu hak özellikle çoğaltma, yayma ve işlem yapma haklarını kapsamaktadır. Kullanıcının sanal eşyalar üzerinde yalnızca sözleşmenin geçerlilik süresi dahilinde, zamansal olarak sınırlanmış bir kullanım hakkı bulunmaktadır.

  h. SalaGame oyunları rol yapma üzerine kurgulanmıştır. Kullanıcıların oyundaki varlığı kurgusal bir rolü canlandırmak üzerinedir. Kullanıcı oyundaki varlığının gerçek kişiliğinin tezahürü olmadığını bilir. Kullanıcı oyun içindeki kişilere gerçek ismini ve iletişim bilgilerini verse bile bunun diğer kullanıcılar tarafından rolün bir parçası olarak algılanacığını bu sebeple oyun içinde kişilik haklarına zarar verilemeyeceğini kabul eder.

  i. Oyunların içine SalaGame tarafından atanmış yöneticiler SalaGame tarafından açıkça kullanıcılara bildirilir. Bu bildirim SalaGame websitesinde, forumlarında, resmi sosyal hesaplarında yapılabilir.

  j. Oyunların içindeki yöneticiler rol yapma oyununun bir parçası değildir. Yöneticilerin oyun içindeki kişilikleri gerçek kişilikleridir ve yöneticilerin kişilik hakları (hakaret, ırkçılık gibi kanunlarda belirtilen sebeplerle) zedelenen yöneticiler ilgili mahkemler aracılığı ile hukuki yollardan hak arayışında bulunabilirler.

  k. SalaGame oyun içindeki kurgusal sınırları belirleyip oyuncuların oyun için konuşma haklarını, erişim haklarını geçici veya kalıcı olarak engelleme ya da kurgu dışı bırakma hakkına sahiptir.

  l. Kurgusal sınırları birden fazla kere ihlal eden kullanıcılar SalaGame tarafından websitesi üzerinden ilan edilerek kurgunun bir parçası olma özelliği kaldırılabilir. Bu ilan ile kurgu dışında bırakılan kullanıcıların başka kullanıcıların kişisel haklarını ihlal etmesi (diğer kullanıcıların sanal karakterleri dahil) yasal yükümlülük doğrurur. Kişisel hakları zedelenen oyuncular yasal yollara başvurabilir.

  m. Kurgu dışı bırakılan kullanıcılar farklı hesaplar açsa dahi SalaGame tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe kurgunun bir parçası olamaz.

  n. Kullanıcılar oyun içindeki karakterleri aracılığı ile SalaGame ile alakalı duyurularda bulunamaz. SalaGame tarafından duyurulmamış bilgileri veya söylentileri yayamaz. Oyun yöneticileri ile veya SalaGame destek ekibiyle yaptığı görüşmeleri paylaşamaz.

  o. Her kullanıcının SalaGame ile olan sözleşmesi sadece kullanıcı ve SalaGame’i bağlar. Kullanıcılar SalaGame’in sözleşmesinden doğan haklarını başka kullanıcılara karşı kullanmasını yorumlayamaz.

  p. SalaGame tarafından atanan oyun yöneticileri yukarıda belirtilen maddlerin ihlali şüphesi duyduğunda kullanıcıları uyarmaksızın tedbiren 7 güne kadar erişim engelleme veya 14 güne kadar oyun içi iletişim kanallarının kullanmasını engelleme hakkına sahiptir. Tedbiren yapılan engellemeler sırasında süresi geçen veya değeri düşen sanal eşyaların SalaGame tarafından tazmin edilmesi istenemez.

  q. Tedbiren yapılan engellemenin bir yanlışlık sonucu uygulandığını düşünen kullanıcılar SalaGame destek kanalalarını kullanarak tedbiren yapılan engellemenin kaldırılmasını talep edebilir. Bir kullanıcı engellemeye sebep olan durumun incelenmesi talebinde bulunmazsa şüpheli durumu onayladığını anlamına gelir.

 6. SalaGame internet sayfalarındaki komünikasyon olanaklarının (özellikle görüşme forumu, chat, yorum fonksiyonu) kullanımına ilişkin özel şartlar

  a. SalaGame kullanıcıya SalaGame internet sayfalarında kendi içerikleri ve katkıları için çeşitli komünikasyon olanakları (özellikle görüşme forumu, chat, blog, konuk defterleri veaynı zamanda yorum fonksiyonu çerçevesi dahilinde benzeri hususlar) sunabilir. Kullanıcı bunları gerçek kullanılabilirlik çerçevesi dahilinde kullanabilir. Bu hususta SalaGame sadece teknik olanakları bilgi değişimi için kullanıma sunmaktadır. Ancak bu tür komünikasyon olanaklarının sunulmasına ilişkin bir talep hakkı söz konusu değildir.

  b. Kullanıcı, kendisinin girmiş olduğu içerikler ve katkıların sorumluluğunu tamamen tek başına yüklenir ve SalaGame’yi üçüncü kişilerin taleplerinden tamamen muaf tutmayı taahhüt eder. SalaGame kullanıcılar tarafından girilmiş olan içerikleri hiçbir şekilde benimsememektedir. Ancak kullanıcı, SalaGame’e kendisi tarafından girilmiş olan içeriklerin ve eklentilerin daimi, gayri kabili rücu ve münhasır olmayan haklarını vermektedir. SalaGame girilen içerikler ile ilgili aktif bir denetleme yürütmemektedir. Ancak rastgele gerçekleştirilen denetimler söz konusudur. Bunun dışında her bir kullanıcı, yasalara aykırı olarak gördüğü her türlü içeriği SalaGame’e bildirme olanağına sahiptir. Böyle bir durumda SalaGame buna en kısa süre içerisinde yanıt verecek ve gerekli olması halinde bildirilmiş olan içerikleri çıkartacak veya silecektir.

  c. Kullanıcının, SalaGame internet sayfaları üzerinde ve özellikle bu sayfalar üzerinde gerçekleştirilen komünikasyon olanakları dahilinde, aşağıda belirtilen özellikteki içerikleri yayınlaması ve yayması yasaktır: Yürürlükteki yasalara aykırı, genel düzene aykırı veya ahlaka aykırı olan; Marka, patent, eşantiyon ve tescilli desen, telif hakları, ticari sır veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden; Müstehcen, ırkçı, şiddeti yücelten, pornografik, gençlik için tehlike arz eden veya çocukların ya da güçsüz karakterdeki kişilerin gelişimi için tehlike arz eden; Hakaraket, rahatsız edici veya iftira edici karaktere sahip; Zincirleme mektup veya kartopu satış sistemi içeren; Yanlışlıkla SalaGame tarafından sunulduğu veya desteklenmiş olduğu izlenimini yaratan; Onların konu ile alakalı kesin bir onayı olmaksızın, üçüncü kişilere ait kişisel bilgiler; Ticari, özellikle reklam karakterine sahip.

  d. İnternet sayfalarının, şirketlerin veya ürün adlarının verilmesine, bunun öncelikli amacının reklam olmaması halinde izin verilmektedir.

  e. SalaGame internet sayfalarında sunulmuş olan komünikasyon olanaklarını kullanan tüm kullanıcılar, kabul edilebilir kelime seçeneklerini seçmeyi taahhüt etmektedir. Kişilere karşı küçük düşürücü hakaret içerikli eleştirilerde veya saldırılarda bulunulamaz.

  f. SalaGame bu kullanım şartlarına göre diğer haklara zarar vermeksizin, bu kuralları ihlal eden içerikleri ve ilaveleri değiştirme, ayrıca tamamen veya kısmen silme hakkına sahiptir. Bunun dışında SalaGame bu kuralı ihlal eden kullanıcıları, Online-oyunları, SalaGame internet sayfalarını ve diğer hizmet tekliflerini kullanmaktan geçici olarak veya tamamen men edebilir.

 7. Yükümlülük ihlalinin sonuçları

  a. SalaGame kullanıcıların yükümlülük ihlallerinden dolayı meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

  b. SalaGame diğer tüm kanuni veya sözleşmeye dayalı hakları zarar görmeksizin, kullanıcalardan herhangi birinin yasal nizamnameleri, üçüncü kişilerin haklarını, bu kullanım şartlarını veya kullanılabilen ilgili ilave şartları ve oyun kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal etmesi halinde, kendi takdirine göre aşağıdaki önlemleri alabilir: İçerikleri değiştirme ve silme; Kullanıcıyı uyarma; İlgili Online-oyunda kusurlu davranışı açıklama ve kullanıcı adını verme; Kullanıcının, SalaGame internet sayfalarındaki belli veya tüm Online-oyunlara girişini geçici veya daimi olarak bloke etme, Kullanıcının oyundan atılması, 6. fıkranın ihlali halinde geçici veya daimi olarak sanal giriş yasağı, veya Kullanıcı sözleşmesinin süresiz olarak feshedilmesi

  c. Eğer bir kullanıcı bloke edildiyse veya oyundan atıldıysa, önceden SalaGame’den izin almadan yeniden kayıt yaptıramaz. Bloke, oyundan atılma, sanal giriş yasağının veya diğer tedbirlerin kaldırılmasına dair bir hak talebi söz konusu değildir.

 8. Kullanım Ücretleri

  a. Farklı şekilde olacağı net bir şekilde belirtilmemişse, Online-oyunların ve diğer hizmet tekliflerinin kullanımı ücretsizdir.

  b. Ancak kullanıcı bazı hizmet tekliflerini ve Online-oyunlar kapsamındaki münferit ek özellikleri ücret karşılığı alabilmektedir. Kullanıcıya, ücret karşılığı olan ek özelliğin türü, özellikle ilgili ek özelliğin sahip olduğu işlev, icabında ücretli ek özelliğin ne kadarlık bir süre için verildiği, ödenen her bir ücretin ve Online-oyunları ile alakalı söz konusu olan ödeme şekilleri hakkında ayrıca bilgi verilir.

  c. Eğer reşit olmayan bir kullanıcı ücretli bir ek özellik almak isterse, o durumda, söz konusu kullanıcının ücretli ek özelliğin ödenmesi için aktarılan kaynağın kanuni temsilcisi tarafından bu amaç için veya kendi özgür kullanımı için aktarılmış olduğunu taahhüt etmesi gerekir.

  d. Mutabık kalınmış olan ücretler, sözleşmenin yapılması ile birlikte ödenir. Kaidelere göre ödeme tahsilatı, ilgili ödeme işlemi için görevlendirilmiş ola hizmet verici tarafından gerçekleştirilir. Kusursuz erişim sağlayabilmek açısından tahsilat birkaç gün öncesinden yapılabilir. İcabında görevlendirilmiş olan hizmet verici tarafından dahil edilen Genel İş Şartları, bu kullanım şartlarının yanı sıra geçerli olur.

  e. Kullanıcı, bir ödeme işlemi kapsamında verilmiş olan tüm bilgilerin (özellikle banka bağlantısı, kredi kartı numarası v.s.) eksiksiz ve doğru olduğunu taahhüt etmektedir.

  f. Ödeme olanakları, Online-oyuna, katılımcı ülke ile piyasada bulunabilme ve teknik açıdan gerçekleştirilebilen ödeme olanaklarına göre değişiklik arz etmektedir.

  g. SalaGame oyun dahilindeki ek özellikleri (sanal para birimleri de dahil olmak üzere) değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu SalaGame’e ileride oyun dahilinde ek özellik alımı esnasında, oyun dahili ek özellik ücretlerini düşürme veya artırma hakkını da tanımaktadır.

  h. Gecikme durumunda yasal faiz işlemeye başlar. Bunun dışında SalaGame kullanıcı hesabını bloke etme, devam eden zararların tazminini talep etme ve verilen hizmetleri kesme hakkına sahiptir.

  i. Eğer SalaGame bir kullanıcıdan kaynaklanan bir nedenden dolayı (buna hesabın eksik kapatılması da dahildir) yükümlülüğün geri iadesi veya iptal ücreti ödemek durumunda kalırsa, o durumda kullanıcı bu bağlamda oluşan tüm masrafları karşılar. SalaGame bu masrafları ve söz konusu olan ücreti tekrar borç olarak kayıt ederek talep edebilir. Ödeme kredi kartı tahsilatı yoluyla yapılıyorsa, her bir kredi tahsilatı için 50 euroya kadar iade borç kaydı, ayrıca SalaGame’in maruz kaldığı masraflar söz konusu olur. SalaGame bunun dışında oluşan zararların tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

  k. SalaGame'den kullanıcı tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan SalaGame sorumlu değildir. Salagame tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle SalaGame tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar SalaGame'in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunamaz

  l. SalaGame kullanım koşullarına aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesinden ötürü kullanıcı hesabını kapattığında kullanıcı o ana kadar yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep edemez.

 9. Sınırlı Sorumluluk

  a. Kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarına kendisi tarafından verilmiş olan zararlardan doğrudan kendisi sorumludur. Kullanıcı, bu kullanım şartlarından doğan yükümlülüklerini dikkate almamasından dolayı SalaGame’in maruz kalacağı tüm zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı, SalaGame ’yi başka kullanıcıların veya bunun haricindeki üçüncü kişilerin, kullanıcılar tarafından eklenen içerikler veya diğer yükümlülüklerin ihlali nedeni ile olan tüm taleplerinden muaf tutacaktır. Kullanıcı bu hususta SalaGame’in gerekli olan hukuki savunma masraflarını, tüm mahkeme ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere üstlenir. Ancak söz konusu hak ihlalinden kullanıcı sorumlu değil ise, bu husus geçerli olmaz.

  b. SalaGame’nin sorumluluğu, hengi hukuki nedenden olursa olsun, ister sözleşmeye dayalı yükümlülük ihlali veya isterse de izinsiz bir eylem olsun, aşağıdaki düzenlemelere göre belirlenir:

  c. Eğer SalaGame yükümlülüğe neden olan hizmeti ücretsiz olarak sunuyorsa, o durumda SalaGame sadece kasıt ve büyük ihmalkarlık hallerinden sorumlu olur.

  d. SalaGame ücretli hizmetlerde kasıt ve büyük ihmalkarlıklardan, ayrıca yaralanma veya ölüm halinde sınırsız olarak, hafif ihmalkarlık durumlarında, ancak sözleşme açısından önemli yükümlülüklerin ihlali söz konusu olursa, SalaGame’den kaynaklanan gecikme ve imkansızlıklardan sorumlu olur. Sözleşme açısından önem arz eden bu tür bir yükümlülüğün sorumluluğu, sözleşme açısından tipik olup, SalaGame’in sözleşmenin yapılması esnasından mevcut olan durumlardan dolayı bunun oluşabileceğini hesaba katması gereken zarar ile sınırlıdır. Yukarıda belirtilmiş olan anlam dahilinde “Sözleşme açısından önemli yükümlülükler”, sözleşmenin düzgün şekilde uygulanmasını ve amacına ulaşmasını sağlayan ve bunların yerine getirileceğine kullanıcının güven duyabileceği yükümlülüklerdir.

  e. SalaGame’den kaynaklanmayan şebeke ağında meydana gelecek olan arızalar için SalaGame hiçbir sorumluluk yüklemez.

  f. Bilgilerin kaybı hususunda SalaGame yukarıda yer alan maddeler ölçütünde, ancak bu kaybın kullanıcı tarafından alınacak olan uygun bir bilgi güvenlik önlemi ile önlenmesinin mümkün olamayacağı durumlarda sorumlu olur.

  g. Yukarıda yer alan sorumluluk sınırlamaları, SalaGame tarafından kesin olarak garanti verilmesi, hilekarlık ve cana, yaralama ve sağlığa zarar verilmesinden kaynaklanan zararlar, ayrıca zorunlu yasal düzenlemeler durumunda geçerli değildir.

 10. Sözleşme geçerlilik süresi; kullanıcı hesabının silinmesi

  a. Eğer söz konusu olan Online-oyun veya ilgili hizmet teklifleri için başka bir husus tespit edilmemişse, SalaGame portalinin ve Online-oyunların ve diğer hizmet tekliflerinin kullanımına dair sözleşme belirsiz bir süre ile yapılır. SalaGame tarafından kabul edilmesi veya açılması ile birlikte başlar.

  b. Eğer belli bir geçerlilik süresi üzerinde anlaşma sağlanmamış ise, sözleşme, her iki sözleşme tarafı tarafından da daima olağan şekilde derhal etkili olmak üzere iptal edilebilir. Eğer sınırlı bir geçerlilik süresi üzerinde anlaşmaya varıldıysa, o durumda olağan şekilde iptal ancak geçerlilik süresinin bitiminde mümkün olur. Eğer sürenin bitiminde sözleşme iptal edilmezse, sözleşme otomatik olarak mutabık kalınmış olan esas süre kadar kendiliğinden uzar.

  c. Tarafların her biri sözleşmeyi önemli nedenlerden dolayı iptal etme süresini dikkate almaksızın her zaman için iptal etme hakkına sahiptir. Önemli neden, özellikle aşağıda belirtilmiş olan durumlarda söz konusu olur: Kullanıcının ödemeleri geciktirmesi ve yapılan ihtara rağmen ödemeyi yapmaması, Diğer oyuncuların oyun serüvenini önemsiz olmayacak şekilde kısıtlayan davranış biçimlerinin mevcut olması, Online-oyuncuların oyun serüvenini veya oyun mekanizmasını değiştiren Cheats, Mods ve/veya Hacks, ayrıca yazılım, Tools veya Scripte kullanılması, Oyun kurallarında bu hususta bir istisna olmamasi halinde, kullanıcının kullanıcı hesabından üçüncü kişilerin oynaması, Oyun kurallarında bu hususta bir istisna olmaması halinde, kullanıcının üçüncü bir kişinin kullanıcı hesabını Online-oyun için kullanması, Kullanıcının Online-oyunlarda kullanılan sanal eşyaları, Online-oyun dışında kullanması, bunları “gerçek”para ile satınalma veya satma ya da takas etme girişiminde bulunması, ya da Kullanıcının kusurlu olarak kanunları, bu kullanım şartlarını, geçerli olan ek şartları ve/veya oyun kurallarını ihlal etmesi.

  d. Her iptalin yazılı olarak yapılması gerekir. E-mail yoluyla yapılacak olan iptaller yazılı şekli kapsar.

  e. SalaGame haklı nedenlerin (Örneğin; uzun süreli inaktiflik) söz konusu olması halinde, kullanıcı hesabını silme hakkına sahiptir. Bunun dışında SalaGame tamamen kendi serbest takdiri doğrultusunda, kullanıcı hesabını sözleşmenin bitiminde silme hakkına sahiptir.

 11. Bilgilerin Korunması

  a. Kullanıcının kişisel bilgileri, sadece kullanıcının bunu kabul etmiş olması halinde veya Federal Bilgi Koruma Kanunu (BDSG), Tele Medya Kanunu (TMG) veya başka bir yasal nizamname ile bunun düzenlenmiş veya buna izin verilmiş olması durumunda alınır, işlenir veya kullanılır.

  b. Ayrıntılar SalaGame -Bilgi Koruma Beyanıuyarınca tespit edilir.

 12. Kullanılan Hukuk, Mahkeme Mahalli

  a. Hong Kong Kanunları, UN-satınalma hakları hariç olmak üzere geçerlidir.

  b. Kullanıcının Hong Kong'da genel bir mahkeme mahalli yoksa veya kullanıcı, Hong Kong Ticaret Kanunu’nun taşıdığı anlamda bir iş adamıysa, tüm anlaşmazlıklar için mahkeme mahalli olarak SalaGame’in içinde bulunduğu bölgenin geçerli olacaktır. Bunun dışında SalaGame kullanıcının genel mahkeme mahallinde de dava açma yetkisine sahiptir.

 13. Bu kullanım şartlarının değiştirilmesi, diğer hususlar, komünikasyon, ciddi zarar kuralı

  a. SalaGame bu kullanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar, Giriş kapsamında değiştirilmiş olan şartlar hakkında yürürlüğe girmeden evvel en geç iki hafta içerisinde SalaGame portalinde veya ilgili Online-oyunda bilgilendirilir. SalaGame alternatif olarak, değiştirilmiş olan şartları E-Mail ile gönderebilir veya değiştirilmiş olan şartların SalaGame internet sayfalarında yer aldığını bildirebilir. Kullanıcı, değiştirilmiş olan kullanım şartları yürürlüğe girdikten sonra değiştirilmiş olan kullanım şartlarının geçerliliğini kabul ettiğini, SalaGame portalinde veya bir online-oyunda yeniden Giriş yaparak onaylar. SalaGame kullanıcıyı iki haftalık sürenin anlamı, itiraz hakkı und sessiz kalmanın doğuracağı hukuki sonuçlar hakkında uygun şekilde bilgilendirir.

  b. Kullanıcı bu sözleşmeden doğan hakları ve yükümlülükleri, sadece SalaGame’in önceden yazılı onayını almak suretiyle devredebilir.

  c. Kullanıcı, mukabil talebi kesinleşmiş bir şekilde tespit edildiyse ve SalaGame tarafından kabul edilmiş ve reddedilmiyorsa ödeme talebinde bulunabilir. SalaGame alıkoyma hakkını, sadece bu sözleşmeden doğan alacaklar sözkonusuysa uygulayabilir.

  d. Bu kullanım şartlarından başka türlü olacağı yer almıyorsa-SalaGame kaidelere göre normalde kullanıcı ile E-Mail yoluyla haberleşir. Kullanıcı, kayıt kapsamı dahilinde verilen E-Mail adresinin düzenli olarak gelebilecek haberler hususunda kontrol edilmesini sağlayacaktır. Kullanıcı SalaGame’e müracaat ederse, hangi Online-oyuna veya hangi kullanıcı hesabına değindiğini belirtecektir.

  e. Kullanım şartlarındaki her değişiklik ve/veya kaldırılması ancak yazılı şekilde mümkündür. Bu husus yazılı şekil gerekliliğinin değiştirilmesi ve/veya kaldırılması için de geçerlidir.

  f. Bu kullanım şartlarının bazı maddelerinin geçirli olmaması veya geçerliliğini yitirmesi ve/veya kanuni düzenlemelere aykırı olmaları halinde, kullanış şartlarının diğer maddelerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Geçirsiz olan madde, sözleşme taraflarınca uzlaşmalı olarak, ekonomik anlam ve amaca en yakın olan yeni bir madde ile değiştirilir. Yukarıda yer alan düzenleme, düzenlemeler ile ilgili boşlukların söz konusu olması halinde de geçerlidir.